Privacy Policy

 Wij zijn onderdeel van Interioshops BV.

 

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

We beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dit Privacy Document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. Verder staat er in dit document beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en hoe u kan aangeven waar we uw gegevens voor mogen gebruiken. In dit document staat ook wat u moet doen om uw gegevens bij te werken en wat u moet doen als u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. U kan ook lezen waar u terecht kan met vragen over privacy.

 

Wat voor soort gegevens verzamelt Interioshops BV en wat wordt er mee gedaan?

Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten, services en aanbiedingen. We verzamelen gegevens die ons helpen om de winkelervaring van onze klanten te verbeteren. Hieronder staat beschreven hoe we aan uw gegevens komen en wat we van u willen weten. Er wordt ook uitgelegd wat we met de informatie doen.

Bestellingen

Als u bij ons een bestelling plaatst, geeft u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat we uw bestelling kunnen afhandelen.

Contact formulier

Als u contact opneemt via ons contact formulier vragen we u naar uw naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.

 

Website Cookies

Veel internetgebruikers maken zich zorgen over hun privacy en het gebruik van ‘cookies’ op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin door u verstrekte informatie opgeslagen wordt. Cookies kunnen geen informatie over u of uw computersysteem doorgeven. De Interioshops BV website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar de Internet opties in uw webbrowser. Hier kunt u de 'cookie' functie uit zetten.

 

Ontvang ik e-mails van Interioshops BV?

U ontvangt alleen e-mail van Interioshops BV als u ons uw emailadres hebt gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Mail over Interioshops BV wordt enkel verstuurd door een Interioshops BV website.

 

Geeft Interioshops BV de verkregen informatie aan derden door?

Interioshops BV geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Interioshops BV die de gegevens voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken.

 

Wat doet Interioshops BV ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

 

Staan er op de Interioshops BV website links naar andere websites?

Er kunnen links naar andere websites op de Interioshops BV website staan die totaal onafhankelijk opereren van Interioshops BV en waar Interioshops BV geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben en we adviseren u dat goed door te lezen als uw een bezoek brengt aan die websites. Interioshops BV is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

 

Wat moet ik doen als ik geen informatie wens te ontvangen van Interioshops BV?

Als u geen productinformatie of reclame meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link “afmelden” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

 

Hoe werkt Interioshops BV haar Privacy Document bij?

Interioshops BV services en promotie zijn veranderingsgevoelig. Dit Privacy Document wordt regelmatig bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy Document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit Privacy Document. Als u in de toekomst deze website bezoekt en het Privacy Document gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van het Privacy Document. We behouden ons het recht voor om het Privacy Document ten alle tijde te wijzigen.